Košice, BC Rozvojová

ke-of-0030
Typ
OF
Plocha
3 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí plocha kancelárií. | The total free area consists of the free area of ??offices.
Región
KE
Highway access point
15.00km
Power
Áno | Yes
Water
Áno | Yes
Sewage
Áno | Yes