Databáza

Typ
Región
Obrázok Názov Voľná plocha (m2) Región Typ Prístupový bod na diaľnicu Energie Voda Kanalizácia Aktualizované Záložky
Lozorno 6700 BA BF 4 MW DN 150 DN 150 1 mesiac 3 týždne ago
Devínska Nová Ves 8657 BA BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac 3 týždne ago
Prologis Senec 17803 BA BF 1 MW DN 150 DN 150 1 mesiac 3 týždne ago
Pezinok Beta 6300 BA BF 11.0km 1.2 MW navýšitelné | 1.2 MW possible to increase DN 100 DN 300, DN 1000 4 mesiace 3 týždne ago
VGP Malacky 15755 BA BF 1.0km 7 MW Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Senec, Dialnicná cesta G 19000 BA BF 2.0km 4 MW DN 300 DN 300 6 mesiacov 3 týždne ago
VGP Triblavina 149000 BA BF 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Bratislava Airport 13200 BA BF 4 MW DN 150 DN 150 1 rok 6 mesiacov ago
Studienka 2648 BA BF 14.0km 0.25 MW Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Rohožník 7905 BA BF 12.0km 0.16 MW Áno | Yes Nie | No 6 mesiacov 3 týždne ago
Bratislava Raca na Pántoch 16162 BA BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Bratislava Cesta na Senec 790 BA BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Malacky AA 8277 BA BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 mesiace 3 týždne ago
Plavecky Stvrtok 68000 BA BF 6.0km 2.1 MW DN 80, DN 100 DN 300, DN 400 6 mesiacov 3 týždne ago
VGP Triblavina II 147165 BA BF 7.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Mountpark Bernolákovo 119545 BA BF 9.0km 4-10 MW DN 90, Qmax 6.3 l/s DN 200, DN 300 6 mesiacov 3 týždne ago
Vrakuna Solfin 5720 BA BF 4.0km 1500 MWh/y 2600m3/y 2600m3/y 4 mesiace ago
Stupava VW 6000 BA BF Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace 1 týždeň ago
Malacky PKP 1886 BA BF 5.0km 850A trafostanica | 850A trafo-substation DN 80 DN 150 1 mesiac 3 týždne ago
Starland Triblavina 284300 BA GF 20 MW DN 400 DN 150 1 rok 6 mesiacov ago
Zohor 19202 BA GF 2.0km 0.6 - 0.8 MW 400 m 400 m 6 mesiacov 3 týždne ago
Bratislava Vajnorska A 16870 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Bratislava Vajnorska B 18722 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Pezinok Beta Office 2500 BA OF 11.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
PPG Rimavská Sobota 17683 BB BF 47.0km 4 x 1 MW DN 225 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Smrecina Banska Bystrica 100000 BB BF 2.0km 7 MW DN 300 DN 400 2 roky 9 mesiacov ago
Hala Kyncelová 783 BB BF 1.0km 2.5 MW DN 100 DN 300 3 roky 5 mesiacov ago
Žiar nad Hronom - TAM 21000 BB BF 4 MW DN 150 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
PPS Detva - Hala c. 8 4722 BB BF 2.0km 5 x 1.6 MW DN 250 DN 300 3 roky 9 mesiacov ago
Hala Lucenec 2650 BB BF 50.0km 5 MW DN 150 DN 300 3 roky 6 mesiacov ago
Ipelské Tehelne Tornala 66152 BB BF 28.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac 3 týždne ago
Zvolen stavebniny 892 BB BF 1.0km 0.36 MW DN 130 Dn 300 2 roky 9 mesiacov ago
Hala Banská Bystrica - Zvolenská cesta 4500 BB BF 1 MW DN 150 DN 300 3 roky 6 mesiacov ago
Rainbow Logistic park 18000 BB BF 1.0km 1 MW DN 150 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Hala Rimavská Sobota 1220 BB BF 77.0km 0.8 MW DN 150 DN 400 3 roky 7 mesiacov ago
Hala Filakovo - budúci projekt 2000 BB BF 43.0km 3 x 3 MW DN 100 DN 400 4 roky 6 mesiacov ago
Banská Bystrica - Zvolenská cesta Prima 4180 BB BF 2.0km Áno | Yes DN 150 DN 400 3 roky 4 mesiace ago
Lucenec Novoker 10000 BB BF 28.0km 7 MW DN 150 DN 400 3 roky 5 mesiacov ago
PPS Detva hala c. 11 9186 BB BF 2.0km 9 MW DN 150 DN 300 3 roky 5 mesiacov ago
Lovinobana 224500 BB BF 22 KV DN 150 DN 300 6 mesiacov 2 týždne ago
Velky Krtis 1 5841 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Velky Krtis 2 2671 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Vyhne hall A 5675 BB BF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 2 mesiace ago
Besico hall 11550 BB BF 1.0km 0.5 MW Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 2 mesiace ago
Ziar nad Hronom Hall 1660 BB BF 1.0km 2.5 MW DN 150 DN 300 1 rok 3 mesiace ago
Brezno Rea-S 16225 BB BF 38.0km 22 KV DN 100 DN 400 1 rok 3 mesiace ago
Ability Žiar nad Hronom 3000 BB BF 3 MW DN 50 DN 300 6 mesiacov 2 týždne ago
Zvolen Lieskovec 9300 BB BF 1.3 MW DN 110 DN 300 6 mesiacov 2 týždne ago
Banská Bystrica CTP 18663 BB BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 2 týždne ago
Heineken Hall Rimavska Sobota 5000 BB BF 25.0km 1 MW DN 150 DN 300 6 mesiacov 2 týždne ago
PP Krupina 30000 BB GF 27.0km Na hranici | On border DN 150 DN 300 4 roky 8 mesiacov ago
PP Žarnovica Pod Lipou 197993 BB GF 22 kV DN 150 Nie | No 2 roky 7 mesiacov ago
Priemyselná zóna SEVER - Rimavská Sobota 138000 BB GF 50.0km 1.5 MW DN 150 DN 400 4 roky ago
Priemyselný park Rimavská Sobota 650800 BB GF 20.0km 15-80 MW DN 150 DN 300 2 roky 1 mesiac ago
PP Tornala 13000 BB GF 82.0km 1 MW DN 200 DN 300 3 roky 4 mesiace ago
Jelšava - kasárne 127229 BB GF 50.0km 100 MW DN 100 DN 300 3 roky 7 mesiacov ago
PP Utekác 32967 BB GF 40.0km 12.6 MW DN 150 DN 400 3 roky 5 mesiacov ago
Inopark Víglaš 560000 BB GF 1.0km 2-16 MW DN 500 DN 300 3 roky 5 mesiacov ago
PP Poltár 120000 BB GF 38.0km 2 MW DN 150 DN 300 3 roky 5 mesiacov ago
Industrial zone Lucenec 132300 BB GF 28.0km 1.5 - 10 MW DN 150 DN 400 3 roky 6 mesiacov ago
Industrial zone Zvolen 10389 BB GF 1.0km 1 MW DN 150 + 150 DN 300 5 rokov 9 mesiacov ago
Industrial and retail park Rimavská Sobota 158771 BB GF 54.0km 1.7 MW DN 200 DN 400 3 roky 5 mesiacov ago
VGP park Zvolen 89900 BB GF 1.0km 2-20 MW DN 300 DN 400 3 roky 7 mesiacov ago
Revúca area 10000 BB GF 62.0km 1 MW DN 350 DN 1200 3 roky 5 mesiacov ago
Detva PUNCH 27000 BB GF 3.0km 12 MW DN 150 DN 400 2 mesiace 2 týždne ago
Budca CTH 186000 BB GF 1.0km 20 MW DN 100 DN 300 2 roky 7 mesiacov ago
Poltar Tehelna 35500 BB GF 38.0km 2 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Banská Bystrica Majer 25993 BB GF 1.0km 1 MW DN 150 DN 800 3 mesiace 2 týždne ago
R2N Sládkovicova 4088 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
EBC 304 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Interpolis 8220 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Slovenka 2 8400 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Belveder office 8398 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 9 mesiacov ago
VÚS 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Janka Krála 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Zvolenská cesta 19 2808 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Bottova office 378 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Trebišov 31500 KE BF 80.0km 2 x 630 kVA 16 l/s 130 m3/d 3 roky 2 mesiace ago
Pribeník 5640 KE BF 82.0km 640 kVA DN 200 None 10 mesiacov 4 týždne ago
Michalovce Kerko 49717 KE BF 50.0km 8 MW DN 200 DN 200 3 roky 2 mesiace ago
Košice - Nad Jazerom 1300 KE BF 10.0km 3x360 kVA DN 300 DN 600 1 rok 8 mesiacov ago
VSS Košice 21029 KE BF 3.0km 10 MW DN 300 DN 600 3 roky 2 mesiace ago
Vojany 50000 KE BF 85.0km 70 MW Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Trebišov Strojárne 11134 KE BF 50.0km 2 MW DN 500 DN 500 2 roky 8 mesiacov ago
Sliepkovce 136000 KE BF 68.0km 22 kV Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Michalovce Chemkostav I. 2779 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Michalovce Chemkostav II. 562 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Sírnik 88000 KE BF 60.0km 22 kV DN 700 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Spišské Vlachy 8000 KE GF 10.0km 22 kV DN 300 Nie | No 2 roky 9 mesiacov ago
Vojany Kovozber 11300 KE BF 70.0km 1.2 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Barcom Haniska 1000 KE BF 5.0km 1.25 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Interport 12500 KE BF 5.0km 2.5 MW DN 300 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Sobrance Novex 3800 KE BF 78.0km 0.23 MW DN 100 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Trstená pri Hornáde 2908 KE BF 14.0km 0.1 MW DN 100 DN 100 3 roky 3 mesiace ago
Panattoni Letisko Košice 75683 KE BF 5.0km 8 MW DN 400 DN 400 3 roky 3 mesiace ago
Nová Polhora P3P 167000 KE BF 9 MW DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Moldava nad Bodvou 5489 KE BF 40.0km 2 MW DN 300 DN 500 2 roky 8 mesiacov ago
Jovsa 540 KE BF 60.0km 2 MW DN 300 DN 500 2 roky 6 mesiacov ago
Vyšný caj 2533 KE BF 9.0km 4 MW Nie | No DN 300 2 roky 5 mesiacov ago
Cierna nad Tisou 45000 KE BF 88.0km Nie | No Nie | No Nie | No 2 roky 5 mesiacov ago
Michalovce Steris 4217 KE BF 50.0km 0.4 MW DN 50 DN 150 2 roky 1 mesiac ago
Cerhov 70000 KE BF 50.0km 4 MW DN 300 DN 300 2 roky ago
Rozhanovce 14787 KE BF 3.0km 0.15 MW DN 100 DN 300 2 roky ago
Kazimír 79288 KE BF 40.0km 0.15 MW DN 100 (100 m) Nie | No 2 roky ago
Košice Jazerná II. 3300 KE BF 12.0km 640 kW DN 300 DN 300 1 rok 5 mesiacov ago
Jobelsa Kosice 9186 KE BF 15.0km 2000 kVA 20 l/s 11,6 l/s 3 mesiace 2 týždne ago
Michalovce 2450 KE BF 40.0km 22 kV DN 300 DN 300 4 mesiace ago
Košice Šaca 1350 KE BF 30.0km 22 kV DN 300 DN 300 8 mesiacov ago
Priemyselný park Bunkovce 1040000 KE GF 82.0km 22 kV DN 225 DN 150 3 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Cestice 270000 KE GF 30.0km 25 MW DN 200 DN 700 3 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Kechnec 1000000 KE GF 80 MW DN 200 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Velká Ida 58000 KE GF 20.0km 2x12.5 MW DN 600 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Spišská Nová Ves 50000 KE GF 12.0km 100 kVA DN 160 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Košice - logistic park 40000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 400 DN 400 3 roky 3 mesiace ago
Trebišov - Duc 110000 KE GF 31.0km 3,6 MW DN 500 DN 700 3 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Michalovce 76000 KE GF 77.0km 22 kV DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Vojany I. 170000 KE GF 70.0km 220 kV DN 200 DN 150 3 roky 3 mesiace ago
Industrial park SACA 240000 KE GF 8.0km 0.38 MW DN 300 DN 600 10 mesiacov 1 týždeň ago
Kechnec Kipp 154261 KE GF 80 MW DN 200 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Košice Barca 234000 KE GF 10.0km 2.5 MW DN 300 DN 2200 3 roky 3 mesiace ago
Michalovce 7842 KE GF 55.0km 22 kV DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Vojany II. 459902 KE GF 70.0km až do 10 MW | up to 10 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Košice Airport 368000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 300 DN 600 3 roky 1 mesiac ago
Velka Ida II. 80000 KE GF 20.0km 2x12.5 MW DN 600 DN 600 1 rok 8 mesiacov ago
CTPark Košice Airport 24367 KE GF 20.0km 8 MW DN 400 DN 400 1 rok 1 mesiac ago
Mokrance 448346 KE GF 24.0km 6,4 MW DN 150 DN 300 1 mesiac 2 týždne ago
Košice Hlavná 111 6500 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Košice, Ecopoint 2 3000 KE OF 8.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Košice, BC 3 3000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 5 rokov 4 mesiace ago
Košice, BC 2 1000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 5 rokov 4 mesiace ago
Košice, BC Rozvojová 3000 KE OF 15.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Košice, BC Moldavska 1 4250 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 5 mesiacov ago
BC Tatrabanka 342 KE OF 11.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov 3 týždne ago
Štúrovo 739800 NR BF 60.0km 50 MW 12,000,000 m3/y Bez limitu | No limit 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra, Sever 250000 NR BF 1.0km 150 MW 120 l/s DN 150 4 mesiace 3 týždne ago
Topolcany Pivovar 5292 NR BF 30.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 63 DN 160-200 4 mesiace 3 týždne ago
Levice, Ku Bratke 13722 NR BF 24.0km 0.1 MW 4,000 + 42,000 m3 4,000 m3 4 mesiace 3 týždne ago
Levice, Géna A 7825 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Levice, Géna B 5705 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Metaltrade Nitra 2582 NR BF 500 kVA Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra strojárne 10000 NR BF 8.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 50 DN 150 4 mesiace 3 týždne ago
Zlaté Moravce 14105 NR BF 7.0km 3.2 MW DN 80 Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Komárno 2242 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Nové Zámky Gúgska 850 NR BF 40.0km 400 kW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Nové Zámky Bezrucova 575 NR BF 38.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Obsolovce 2850 NR BF 23.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Studna | Well Septik | Septic 4 mesiace 3 týždne ago
Hurbanovo hala 3323 NR BF 30.0km 0.88 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 10 mesiacov ago
Nitra, Mlynárce 9500 NR BF Áno | Yes DN 80 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Bátovce 750 NR BF 22.0km 400V / 50Hz / 25 A Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Mocenok 1730 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra, Novozámocká BF 9700 NR BF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Vráble 10800 NR BF 15.0km 2507 MWh Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Komárno, Hadovce A 1099 NR BF 11.0km 630 KW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Milpek 1826 NR BF 30.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra Smart 16409 NR BF 2.0km 3 MW Áno | Yes 360 m3/y 4 mesiace 3 týždne ago
Krušovce 5400 NR BF 35.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 50 Cisticka odpadových vôd | Sewage treatment 4 mesiace 3 týždne ago
Komjatice 7000 NR BF 18.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 mesiace 3 týždne ago
Komárno Wash 1186 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 mesiace 3 týždne ago
Nové Zámky Vega park 4600 NR BF 40.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac 4 týždne ago
Tôn 60000 NR GF 36.0km 100 m od pozemku | 100 m from site DN 100 Derivacný kanál | Derivation channel 4 mesiace 3 týždne ago
Palárikovo 250000 NR GF 30.0km 8-50 MW DN 100 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Palárikovo obec 50000 NR GF 30.0km 8-50 MW DN 100 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Levice, Géna 136125 NR GF 20.0km 18 MW DN 200 DN 110 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra, Juh 38922 NR GF 2.3 MW - 6 MW 9 l/s DN 150 4 mesiace 3 týždne ago
Nitrianska Blatnica 147000 NR GF 17.0km 2 MW DN 100 Derivacný kanál | Derivation channel 4 mesiace 3 týždne ago
Hurbanovo priemyselný park 70000 NR GF 25.0km 2 MW | 2 MW DN 90 DN 100 4 mesiace 3 týždne ago
Komárno, priemyselná zóna 33181 NR GF 12.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 160 DN 160 4 mesiace 3 týždne ago
PZ Topolcany 75000 NR GF 34.0km 5MW DN 150 Nie | No 4 mesiace 3 týždne ago
Jatov 18278 NR GF 22.0km Fotovoiltaika | Photovoltaics Na hranici | On border Na hranici | On border 4 mesiace 3 týždne ago
Nitra, Novozámocká GF 15000 NR GF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Northland 500000 NR GF 4.0km 18 MW min. 26l/s Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Báb 206549 NR GF Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 4 mesiace 3 týždne ago
Šala Architects 199952 NR GF 20.0km 200 m do pozemku | 200 m from site 400 m do pozemku | 400 m from site 450 m do pozemku | 450 m from site 4 mesiace 3 týždne ago
Rúban 409498 NR GF 50.0km Áno | Yes Áno | Yes - 4 mesiace 3 týždne ago
Kamenica nad Hronom 200486 NR GF 45.0km Áno | Yes Áno | Yes - 4 mesiace 3 týždne ago
Cab 133667 NR GF 9.0km 2 MW navýšitelné | 2 MW possible to increase 3.5 l/s DN 800 4 mesiace 3 týždne ago
Šurany strategic park 3750000 NR GF 23.0km 120 MW (110 kV) | 420 MW (400 kV) DN 300 | river Nitra DN 300 2 mesiace 3 týždne ago
Podlužany 470000 NR GF 23.0km 22 kV DN 150 Áno | Yes 2 mesiace 3 týždne ago
Zlaté Moravce 1052 NR OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 10 mesiacov ago
Humenne Chemes 50000 PO BF 70.0km 70 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Medzilaborce 30000 PO BF 100.0km 22 MW DN 600 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Svidník 800 PO BF 60.0km 0.5 MW DN 300 DN 600 2 roky 1 mesiac ago
Sabinov 1741 PO BF 15.0km 2 MW DN 160 DN 160 3 roky 3 mesiace ago
Lipany 15000 PO BF 30.0km 0.6 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Spišská Stará Ves 5000 PO BF 50.0km 0.6 MW DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Chemosvit 50000 PO BF 1.0km 70 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Stropkov 9000 PO BF 50.0km 1.2 MW DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Giraltovce 11000 PO BF 30.0km 0.6 MW DN 100 DN 150 2 roky 1 mesiac ago
Bardejov 1000 PO BF 44.0km 6 MW DN 100 DN 200 3 roky 2 mesiace ago
Svidník 1115 PO BF 60.0km 0.15 MW DN 100 DN 200 2 roky 10 mesiacov ago
Snina Vihorlat 31000 PO BF 80.0km 25 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Drienovská Nová Ves 5000 PO BF 4.0km 0.6 MW DN 200 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Prešov Strojnícka 5000 PO BF 3.0km 2 MW DN 100 DN 300 2 roky 10 mesiacov ago
Prešov Strojnícka 3108 PO BF 3.0km 0.2 MW DN 100 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Malý Šariš 1950 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Strocín 1100 PO BF 54.0km 0.3 MW DN 100 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Chetra Medzilaborce 1000 PO BF 100.0km 0.6 MW DN 400 DN 400 3 roky 2 mesiace ago
Snina JAS 12500 PO BF 100.0km 2.4 MW DN 100 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Kežmarok 4000 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 250 DN 300 3 roky 6 mesiacov ago
Sabinov 2000 PO BF 20.0km 0.6 MW DN 200 DN 300 3 roky 2 mesiace ago
Svidník 10500 PO BF 55.0km 450 kVA DN 200 DN 300 1 rok 1 mesiac ago
Snina 5908 PO BF 92.0km 3 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Medzilaborce 1233 PO BF 100.0km 0.6 MW DN 200 DN 400 1 rok 9 mesiacov ago
Velky Saris 2000 PO BF 13.0km 0.6 MW DN 100 DN 100 1 rok 8 mesiacov ago
Humenné 20000 PO BF 70.0km 0.66 MW DN 100 DN 200, DN 300 1 rok 6 mesiacov ago
Stara Lubovna 3400 PO BF 40.0km 1 MW DN 100 DN 300 1 rok 5 mesiacov ago
Bardejov 3094 PO BF 45.0km 0.5 MW DN 100 DN 300 1 rok 4 mesiace ago
Záborské 8318 PO BF 4.6 MW DN 225 DN 800 11 mesiacov 2 týždne ago
Haniska Artsfashion 1112 PO BF 0,05 MW DN50 DN300 4 mesiace 3 týždne ago
Medzilaborce 4824 PO BF 100.0km 22 MW DN 600 DN 600 4 mesiace 3 týždne ago
Prešov Strojnícka 5000 PO BF 5.0km 1 MW DN 50 DN 200 4 mesiace 1 týždeň ago
Matejovce 85000 PO GF 7.8 MW DN 250 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
Levoca 63000 PO GF 3.0km 1.2 MW DN 100 DN 250 3 roky 3 mesiace ago
Mezilaborce 25000 PO GF 100.0km 2 MW DN 300 DN 600 3 roky 3 mesiace ago
Prešov Grófske 435400 PO GF 3.0km 20 MW DN 90 DN 300 3 roky 2 mesiace ago
Petrovany 50000 PO GF 10 MW 2000 m3/hod 25 m3/h 3 roky 2 mesiace ago
Petrovany 160000 PO GF 2.5 (7 max.) MW DN 300 DN 700 3 roky 2 mesiace ago
Klcov 30000 PO GF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Velka Lomnica 570000 PO GF 4.0km 10 MW DN 200 DN 300 3 roky 2 mesiace ago
Nižný Hrušov 24103 PO GF 70.0km 0.15 MW DN 40 DN 100 3 roky 2 mesiace ago
Vranov nad Toplou 50000 PO GF 46.0km 1.85 MW DN 300 DN 300 2 roky 5 mesiacov ago
Prešov Duchnovicovo námestie 2200 PO OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Prešov Volgogradská 2500 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Prešov Dilongová 400 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 2 mesiace ago
Prešov AB vzorodev 5000 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 5 mesiacov ago
Záborské, Antracit 40850 PO GF Áno | Yes DN 110 DN300, DN 600 1 rok 1 mesiac ago
Prievidza, Priemyselná (GEOX) - hala 4649 TN BF 37.0km 2 MW Áno | Yes DN 300 1 rok 3 mesiace ago
Prievidza, Vápenická - hala 1000 TN BF 32.0km 0.17 MW DN 80 DN 300 10 mesiacov 2 týždne ago
Horná Streda areál 31900 TN BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
GLP Park - Trencín 43700 TN BF Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
REDSIDE - Trencín Industrial Park 5900 TN BF 2.0km 8 MW DN 250 DN 250 2 mesiace 1 týždeň ago
CROMWELL Park - Nové Mesto nad Váhom 3790 TN BF Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac 3 týždne ago
Handlová, Žiarska - areál 2614 TN BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Nové Mesto nad Váhom - Stinex 16500 TN BF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
SIHOTPARK - Chocholná-Velcice 32300 TN BF 2.5 MW 2 l/s 2 l/s 1 rok 5 mesiacov ago
Nitrianske Pravno - areál 9333 TN BF 45.0km 1.2 MW DN 80 Nie | No 1 mesiac 2 týždne ago
Považská Bystrica - areál 2000 TN BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Nemšová - areál 31840 TN BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Hornany - areál 47630 TN BF 20.0km Áno | Yes Áno | Yes Nie | No 1 rok 3 mesiace ago
Dolné Vestenice - areál 2400 TN BF 42.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Trencín - sklady 1148 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace 1 týždeň ago
Lúka - plánovaná hala 13294 TN BF 1.0km 2 MW 1.5 l/s 10 l/s 1 rok 3 mesiace ago
Beluša 7071 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 1 mesiac ago
Dubnica nad Váhom - areál ZTS, hala DV4 8550 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 9 mesiacov ago
Dubnica nad Váhom - hala DS-37 11178 TN BF 6.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 1 rok 9 mesiacov ago
Dubnica nad Váhom - adminis. budova DC-1 4999 TN BF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 8 mesiacov ago
Partizánske - areál ZDA 8788 TN BF 48.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 10 mesiacov ago
Horovce - hala 4196 TN BF 9.0km 0.37 MW DN 25 Áno | Yes 1 rok 7 mesiacov ago
Púchov - areál UNI-TECH 13734 TN BF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
Fortischem 40041 TN BF 23.0km up to 100 MW DN 150 Áno | Yes 1 rok 4 mesiace ago
Partizánske, Cintorínska - areál 3217 TN BF 50.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
ZTS Metalurg - 13 ha BF 129472 TN BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 2 týždne ago
Prievidza, Inžinierska ulica - hala 413 TN BF 38.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 mesiace 3 týždne ago
Cachtice 34789 TN GF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
Trencianske Stankovce 335000 TN GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
Nováky - A. Hlinku GF 90000 TN GF 56.0km Áno | Yes DN 100 DN 300 1 rok 9 mesiacov ago
Rakoluby - Kocovce GF 30335 TN GF 1.0km 5 MW Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dežerice - pp Úsošie 92725 TN GF 30.0km 2 MW 110 DN Nie | No 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Váhom GF 26000 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
Považská Bystrica - tepláren 18500 TN GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 6 mesiacov ago
Trencianska Teplá 21182 TN GF Áno | Yes Áno | Yes Nie | No 1 rok 4 mesiace ago
Dubnica nad Vahom GF - 12ha 119478 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Vahom GF - 2.9ha 29266 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Vahom GF - 0.8ha 8804 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Vahom GF - 0.2ha 2057 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Cerenany - obecný pozemok 5079 TN GF 21.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace 1 týždeň ago
Dolná Krupá - stolárstvo 1700 TT BF 19.0km 1 rok 1 mesiac ago
Trnava - Modranka BF 750 TT BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
PNK Sered (SLI Park) 43165 TT BF 3.0km 20 MW DN 400 DN 400 2 roky 3 mesiace ago
Pata, ul. Mlynská, hala 2182 TT BF 19.0km 2.5 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
CTP Trnava 113800 TT BF 2.0km 6 MW 6 l/s 6 l/s 1 rok 2 mesiace ago
CTP Voderady 56852 TT BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 5 mesiacov ago
Panattoni - Dunajska Streda 134933 TT BF 40.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Králov Brod - stredisko Slovenské pole 90825 TT BF 39.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 11 mesiacov 3 týždne ago
Králov Brod - stredisko Maconáš 20606 TT BF 40.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 11 mesiacov 3 týždne ago
Borovce 900 TT BF 4.0km 20 MW Áno | Yes Áno | Yes 10 mesiacov ago
Sap 794 TT BF 20.0km 0.04 MW Áno | Yes Nie | No 1 rok 6 mesiacov ago
Gbely - Montpetrol Group, Piesky 1729 TT BF 16.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 10 mesiacov ago
Trnava, ul. Nová - hala 590 TT BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 4 týždne ago
Pieštany, ul. Priemyselná, areál 4416 TT BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov 1 týždeň ago
Vrbové, hala (areál - bývalá Trikota) 29253 TT BF 8.0km Nie | No Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace 2 týždne ago
Trnava OC Island - Offices 4500 TT OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 10 mesiacov ago
Stellantis - Offices 3722 TT OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Voderady - DSN areál 201258 TT GF 3.0km 12.5 MW 200,000 m3/year 170,000 m3/y 11 mesiacov 3 týždne ago
Senica PP Mesto 110000 TT GF 28.0km 9 MW DN 100-300 DN 300 10 mesiacov ago
Šoporna 19ha 191660 TT GF 5.5 MW DN 300 DN 300 1 rok 10 mesiacov ago
Pata - pri Družstve 62000 TT GF 2 MW DN 150 DN 150 1 rok 2 mesiace ago
Zavar 71ha 713354 TT GF 1.0km 10 MW 24 l/s 24 l/s 1 rok 3 mesiace ago
PZ Sered 398361 TT GF 2.0km 40 MW DN 400 DN 400 1 rok 8 mesiacov ago
Zelenec Priemyselný Park 650000 TT GF 6.0km 20 MW 6 l/s 7 l/s 1 rok 7 mesiacov ago
Kostolné Kracany - Industrial park GF 135000 TT GF 40.0km 50 MW 3000 m3/h DN 250 1 rok 7 mesiacov ago
Madunice 230800 TT GF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Zelenec 22 ha 226000 TT GF Nie | No Nie | No Nie | No 1 rok 3 mesiace ago
Sládkovicovo 4.5ha 45000 TT GF 20.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Sládkovicovo 5.3 ha 53000 TT GF 16.0km Nie | No Nie | No Nie | No 1 mesiac 2 týždne ago
Dunajská Streda - Mliecany 165431 TT GF 14.0km Nie | No Nie | No Nie | No 7 mesiacov 2 týždne ago
Vysielac, Velké Kostolany 87000 TT GF 10.0km Áno | Yes DN 110 DN 300 2 roky ago
Šamorín GF 11028 TT GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov 1 týždeň ago
Strecno 1480 ZA BF 12.0km 8 MW DN 200 DN 300 3 roky 11 mesiacov ago
Cadca 2587 ZA BF 2.6 MW DN 150 DN 100 3 roky 6 mesiacov ago
Martin NORTH GATE T42 1500 ZA BF 10.0km 16 MW DN 300 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Trstená Hall 120 ZA BF 70.0km 1 MW DN 100 DN 150 2 roky 3 mesiace ago
ZTS Martin 10000 ZA BF 10.0km 3 MW DN 160 Na hranici | On border 3 roky 8 mesiacov ago
Martin ZTS 1166 ZA BF 10.0km 2 MW DN 150 DN 150 3 roky 11 mesiacov ago
Martin - Priekopa - Zdroj 17000 ZA BF 2.0km 3 MW DN 200 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
FG Metal Dolný Kubín 3150 ZA BF 30.0km 1 MW DN 300 Na hranici | On border 3 roky 9 mesiacov ago
Príbovce 1041 ZA BF 40.0km 0.4 MW DN 60 DN 110 3 roky 7 mesiacov ago
Sucany 35000 ZA BF 1 MW DN 90 DN 90 3 roky 4 mesiace ago
CTP Dolný Hricov 16718 ZA BF 2 MW DN 200 DN 200 1 rok 3 mesiace ago
Istebné 283358 ZA GF 25.0km 10 MW DN 300 DN 300 3 roky 7 mesiacov ago
Varín 175000 ZA GF 5 MW, up to 110 MW DN 150 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Bytca 14864 ZA GF 2 MW DN 110 Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
CTP Dolný Hricov 150000 ZA GF 2 MW DN 200 DN 200 3 roky 3 mesiace ago
IP Koštany nad Turcom 49000 ZA GF 15.0km 10 m Na hranici | On border Na hranici | On border 2 roky 1 mesiac ago
Ružomberok 51000 ZA GF 18.0km Na hranici | On border DN 150 DN 800 3 roky 5 mesiacov ago
Krásno 60000 ZA GF 12 MW DN 150 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Ošcadnica 100000 ZA GF 35.0km 4 MW DN 150 DN 150 3 roky 3 mesiace ago
Turcianske Teplice 128000 ZA GF 39.0km Na hranici | On border DN 150 DN 300 4 mesiace 3 týždne ago
Gbelany 50000 ZA GF 2.0km 4.9 MW DN 100 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Bytca - Dolné Pole 20650 ZA GF 10.0km 22 kW Áno | Yes Na hranici | On border 3 roky 3 mesiace ago
Varín VarMet 21368 ZA GF 8.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 4 mesiace 3 týždne ago
Liptovský Hrádok 20000 ZA GF 4.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 2 roky 11 mesiacov ago
Danová 22123 ZA GF 15.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 2 roky 5 mesiacov ago
Žilina Bôrik hall 3400 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 11 mesiacov ago
Sucany Biorafineria 2768 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 11 mesiacov ago
Žilina letisko 150 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 3 týždne ago
Žilina BC Rosina/Esmo 768 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Studnicky 6000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Makyta 930 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Obchodná 3400 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Dom techniky 7000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Poštová 526 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Žilina Hollého 406 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 6 mesiacov ago
Martin Martimex 1200 ZA OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 1 mesiac ago
Petrovany 7000 PO GF 2.5 MW DN 300 DN 700 1 mesiac 3 týždne ago
Michalovce 1465 KE BF 44.0km 0,3 MW DN 90 DN 300 2 mesiace 3 týždne ago
Dubnica nad Vahom- KUKA Slovakia 479 TN OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac 1 týždeň ago