Klcov

po-gf-0103
Typ
GF
Plocha
30 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí pozemok | The total free area is plot area.
Región
PO
Highway access point
3.00km
Power
Áno | Yes
Water
Áno | Yes
Sewage
Áno | Yes