Databáza

Typ
Región
Obrázok Názov Voľná plocha (m2) Región Typ Prístupový bod na diaľnicu Energie Voda Kanalizácia Aktualizované Záložky
Lozorno 20000 BA BF 0.2km 4 MW DN 150 DN 150 4 mesiace 4 týždne ago
Devínska Nová Ves 3400 BA BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Prologis Senec 2117 BA BF 0.2km 1 MW 150 150 3 mesiace 2 týždne ago
Senec, Diaľničná cesta G 38700 BA BF 2.0km 4 MW DN 300 DN 300 4 mesiace 4 týždne ago
Bratislava Airport 13200 BA BF 0.4km 4 MW DN 150 DN 150 4 mesiace 4 týždne ago
Senec, Poľná 15134 BA BF 7.0km 22 MW DN 150 Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Studienka 2648 BA BF 14.0km 0.25 MW Áno Áno 2 mesiace ago
Rohožník 7905 BA BF 12.0km 0.16 MW Áno - 1 mesiac ago
Starland Triblavina 284300 BA GF 0.5km 20 MW DN 400 DN 150 8 mesiacov ago
Senec Gr8Group 33585 BA GF 4.0km 0.42 MW navýšiteľné 150 140 3 mesiace 2 týždne ago
Bratislava Vajnorska A 16870 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace ago
Bratislava Vajnorska B 18722 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace ago
PPG Rimavská Sobota 17683 BB BF 47.0km 4 x 1 MW DN 225 DN 300 9 mesiacov ago
Vlkanová Hala 1 13400 BB BF 2.0km 10 MW DN 150 DN 400 9 mesiacov ago
Jelšava - kasárne 127229 BB BF 50.0km 100 MW DN 100 DN 300 1 rok 1 mesiac ago
PP Utekáč 32967 BB BF 40.0km 12.6 MW DN 150 DN 400 11 mesiacov 2 týždne ago
Smrecina Banska Bystrica 100000 BB BF 2.0km 7 MW DN 300 DN 400 3 mesiace 2 týždne ago
Hala Kynceľová 783 BB BF 1.0km 2.5 MW DN 100 DN 300 11 mesiacov 2 týždne ago
Žiar nad Hronom - Prologis 2939 BB BF 0.1km 4 MW DN 150 DN 300 10 mesiacov ago
PPS Detva - Hala č. 8 4722 BB BF 2.0km 5 x 1.6 MW DN 250 DN 300 1 rok 2 mesiace ago
Zvolen stavebniny 892 BB BF 1.0km 0.36 MW DN 130 Dn 300 3 mesiace 2 týždne ago
Zvolen Lieskovec Hala 1754 BB BF 15.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 4 mesiace ago
Hala Banská Bystrica - Zvolenská cesta 12000 BB BF 0.5km 1 MW DN 150 DN 300 1 rok ago
Hala Rimavská Sobota 1220 BB BF 77.0km 0.8 MW DN 150 DN 400 1 rok ago
Hala Fiľakovo - budúci projekt 2000 BB BF 43.0km 3 x 3 MW DN 100 DN 400 1 rok 11 mesiacov ago
Banská Bystrica - Zvolenská cesta Prima 4180 BB BF 2.0km Áno | Yes DN 150 DN 400 10 mesiacov ago
Krupina hala 3782 BB BF 27.0km 1 MW Dn 150 DN 300 3 mesiace 2 týždne ago
PP Hnúšťa - UHDM 3667 BB BF 25.0km 2 x 5 MW DN 150 DN 400 1 rok 1 mesiac ago
Revúca Lykotex 2 1000 BB BF 62.0km 1 MW DN 150 DN 200 1 rok 3 mesiace ago
Lučenec Novoker 21675 BB BF 28.0km 7 MW DN 150 DN 400 11 mesiacov ago
Vlkanová Hala 2 1650 BB BF 2.0km 10 MW DN 150 DN 400 9 mesiacov ago
PPS Detva hala č. 11 9186 BB BF 2.0km 9 MW DN 150 DN 300 11 mesiacov ago
Velky Krtis 1 5841 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 3 mesiace 2 týždne ago
Velky Krtis 2 2671 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 3 mesiace 2 týždne ago
Industrial Park Banská Bystrica 41000 BB GF 0.2km 4.5 MW DN 150 DN 300-600 9 mesiacov ago
PP Krupina 260000 BB GF 27.0km DN 150 DN 300 2 roky 1 mesiac ago
Priemyselná zóna SEVER - Rimavská Sobota 138000 BB GF 50.0km 1.5 MW DN 150 DN 400 1 rok 6 mesiacov ago
ALFA COMPLEX - Žiar nad Hronom 75880 BB GF 0.5km 1.5-20 MW DN 100 DN 1,600 1 rok 9 mesiacov ago
PP Tornaľa 13000 BB GF 82.0km 1 MW DN 200 DN 300 10 mesiacov ago
Inopark Víglaš 560000 BB GF 1.0km 2-16 MW DN 500 DN 300 11 mesiacov ago
PP Hnúšťa 20000 BB GF 20.0km 2 x 5 MW 2.72 l/s DN 300 1 rok 2 mesiace ago
Industrial zone Lučenec 132300 BB GF 28.0km 1.5 - 10 MW DN 150 DN 400 1 rok ago
Industrial zone Zvolen 10389 BB GF 1.0km 1 MW DN 150 + 150 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Ipeľské teheľne Tornaľa 66152 BB GF 28.0km 1 MW 0 0 unknown
Industrial and retail park Rimavská Sobota 158771 BB GF 54.0km 1.7 MW DN 200 DN 400 11 mesiacov 2 týždne ago
VGP park Zvolen 89900 BB GF 1.0km 2-20 MW DN 300 DN 400 1 rok ago
Revúca area 10000 BB GF 62.0km 1 MW DN 350 DN 1200 11 mesiacov ago
Rainbow Logistic park 48000 BB GF 1.0km 1 MW DN 150 DN 300 4 mesiace ago
Punch - Pascal 20000 BB GF 1.0km 5 MW DN 150 DN 400 1 rok 4 mesiace ago
Budca CTH 186000 BB GF 1.0km 20 MW DN 100 DN 300 1 mesiac ago
R2N Sládkovičova 4088 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
EBC 304 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Interpolis 8220 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Slovenka 2 8400 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Belveder office 8398 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace ago
VÚS 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Janka Kráľa 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Zvolenská cesta 19 2808 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Bottova office 378 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 mesiace ago
Priemyselný park Trebišov 31500 KE BF 80.0km 2 x 630 kVA 16 l/s 130 m3/deň 8 mesiacov 2 týždne ago
Michalovce Casspos 10450 KE BF 60.0km 3 MW DN 300 DN 300 8 mesiacov 2 týždne ago
Michalovce Kerko 49717 KE BF 50.0km 8 MW DN 200 DN 200 8 mesiacov 2 týždne ago
Košice - Nad Jazerom 3000 KE BF 10.0km 3x360 kVA DN 300 DN 600 8 mesiacov 2 týždne ago
VSS Košice 21029 KE BF 3.0km 10 MW DN 300 DN 600 8 mesiacov 2 týždne ago
Kechnec - Molex 20000 KE BF 1.0km 80 MW DN 300 DN 600 8 mesiacov 2 týždne ago
Michalovce Chemkostav I. 2779 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 9 mesiacov ago
Michalovce Chemkostav II. 562 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 9 mesiacov ago
Sírnik 88000 KE BF 60.0km 22 kV DN 700 DN 300 9 mesiacov ago
Spišské Vlachy 8000 KE BF 10.0km 22 kV DN 300 Nie|No 3 mesiace ago
Rožňava Holzkov 1100 KE BF 85.0km 55 kW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Vojany Kovozber 11300 KE BF 70.0km 1.2 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Barcom Haniska 1000 KE BF 5.0km 1,25 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Interport 12500 KE BF 5.0km 2,5 MW DN 300 DN 600 9 mesiacov ago
Trstená pri Hornáde 2908 KE BF 14.0km 100 kW DN 100 DN 100 9 mesiacov ago
Panattoni Letisko Košice 75683 KE BF 5.0km 8 MW DN 400 DN 400 9 mesiacov ago
Prakovce 18000 KE BF 55.0km 1.2 MW DN 300 DN 600 9 mesiacov ago
Nová Polhora P3P 167000 KE BF 0.2km 9 MW DN 200 DN 200 9 mesiacov ago
Moldava nad Bodvou 5450 KE BF 40.0km 2 MW DN 300 DN 500 2 mesiace ago
Priemyselný park Bunkovce 1040000 KE GF 82.0km 22 kV DN 225 DN 150 9 mesiacov ago
Priemyselný park Cestice 270000 KE GF 30.0km 25 MW DN 200 DN 700 9 mesiacov ago
Priemyselný park Veľká Ida 58000 KE GF 20.0km 2x12,5 MW DN 600 DN 600 9 mesiacov ago
Priemyselný park Spišská Nová Ves 50000 KE GF 12.0km 100 kVA DN 160 DN 600 9 mesiacov ago
Košice - logistic park 40000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 400 DN 400 9 mesiacov ago
Priemyselný park Michalovce 76000 KE GF 77.0km 22 kV DN 200 DN 200 9 mesiacov ago
Vojany I. 170000 KE GF 70.0km 220 kV DN 200 DN 150 9 mesiacov ago
Kechnec Kipp 154261 KE GF 1.0km 80 MW DN 200 DN 600 9 mesiacov ago
Košice Barca 234000 KE GF 10.0km 2,5 MW DN 300 DN 2200 9 mesiacov ago
Vojany II. 459902 KE GF 70.0km up to 10 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Haniska strategický park 1230000 KE GF 0.0km up to 100 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Immopark Košice 368000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 300 DN 600 8 mesiacov ago
Košice Hlavná 111 6500 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov 2 týždne ago
Košice, Ecopoint 2 3000 KE OF 8.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov 2 týždne ago
Košice, BC 3 3000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 10 mesiacov ago
Košice, BC 2 1000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 10 mesiacov ago
Košice, BC Rozvojová 3000 KE OF 15.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov 2 týždne ago
Štúrovo 600000 NR BF 60.0km 50 MW 12,000,000 m3/y unlimited + 10,000 m3/d 4 mesiace 4 týždne ago
Topoľčany Pivovar 5292 NR BF 30.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation 63 160-200 8 mesiacov ago
Levice, Ku Bratke 13722 NR BF 24.0km 0.1 MW 4,000 + 42,000 m3 4,000 m3 4 mesiace 4 týždne ago
Levice, Géňa A 7825 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 4 mesiace 4 týždne ago
Levice, Géňa B 5705 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 4 mesiace 4 týždne ago
Metaltrade Nitra 2582 NR BF 1.0km 500 kVA áno áno 2 mesiace 4 týždne ago
Nitra strojárne 10000 NR BF 6.0km áno áno áno 3 mesiace 2 týždne ago
Zlaté Moravce 14105 NR BF 7.0km 3.2 MW DN 80 Áno | Yes 3 mesiace 2 týždne ago
Komárno 2242 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace ago
Nové Zámky Gúgska 850 NR BF 4.0km 400 kW áno áno 4 mesiace ago
Nové Zámky Bezručova 575 NR BF 38.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace ago
Obsolovce 2850 NR BF 23.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Studňa | Well Septik | Septic 3 mesiace 2 týždne ago
Hurbanovo hala 3323 NR BF 30.0km 0.88 Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov ago
Nitra, Mlynárce 9500 NR BF 0.5km Áno | Yes DN 80 DN 300 3 mesiace 2 týždne ago
Bátovce 750 NR BF 22.0km 400V / 50Hz / 25 A Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Močenok 1730 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Nitra, Novozámocká BF 9700 NR BF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Vráble 10800 NR BF 15.0km 2507 MWh Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Komárno, Hadovce A 1099 NR BF 11.0km 630 KW áno áno 3 mesiace 2 týždne ago
Milpek 1826 NR BF 30.0km own trafo Áno Áno 8 mesiacov ago
Nitra Smart 16409 NR BF 2.0km 3 MW Áno 360 m3/year
1 mesiac ago
Tôň 60000 NR GF 36.0km 100 m od pozemku | 100 m from site DN 100 Derivačný kanál | Derivation channel 4 mesiace 4 týždne ago
Palárikovo 250000 NR GF 30.0km 8-50 MW DN 100 DN 300 4 mesiace ago
Palárikovo obec 50000 NR GF 30.0km 8-50mw DN 100 DN 300 3 mesiace 2 týždne ago
Levice, Géňa 175746 NR GF 20.0km 18 MW DN 200 DN 110 4 mesiace 4 týždne ago
Nitra, Juh 67605 NR GF 1.5km 2,3 MW - 6 MW 9 l/s DN 150 3 mesiace 2 týždne ago
Nitra, Sever 250000 NR GF 1.0km 150 MW 120 l/s DN 150 4 mesiace 4 týždne ago
Nitrianska Blatnica 147000 NR GF 17.0km 2 MW DN 100 Derivačný kanál | Derivation channel 4 mesiace 4 týždne ago
Hurbanovo priemyselný park 70000 NR GF 25.0km 0.6 MW DN 90 DN 100 4 mesiace 4 týždne ago
Komárno, priemyselná zóna 33181 NR GF 12.0km own trafo DN 160 DN 160 3 mesiace 2 týždne ago
PZ Topoľčany 72000 NR GF 34.0km 5MW DN 150 nie 8 mesiacov ago
Komárno Novozamocka 151424 NR GF 12.0km Áno | Yes DN 300 DN 200 2 mesiace ago
Jatov 18278 NR GF 22.0km Fotovoiltaika | Photovoltaics Na hranici | On border Na hranici | On border 4 mesiace ago
Nitra, Novozámocká GF 15000 NR GF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 4 týždne ago
Komárno Nová Stráž 127755 NR GF 12.0km Áno | Yes DN 100 DN 300 2 mesiace ago
Zlaté Moravce 1052 NR OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace ago
Humenne Chemes 50000 PO BF 70.0km 70 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Medzilaborce 30000 PO BF 100.0km 22 MW DN 600 DN 600 9 mesiacov ago
Sabinov 1741 PO BF 15.0km 2 MW DN 160 DN 160 9 mesiacov ago
Prešov Jilemnického 7500 PO BF 1.0km 1.2 MW DN 300 DN 300 1 rok ago
Lipany 15000 PO BF 30.0km 0.6 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Spišská Stará Ves 5000 PO BF 50.0km 0.6 MW DN 200 DN 200 9 mesiacov ago
Chemosvit 50000 PO BF 1.0km 70 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Stropkov 8000 PO BF 50.0km 1.2 MW DN 200 DN 200 9 mesiacov ago
Svidník 1115 PO BF 60.0km 0.15 MW DN 100 DN 200 4 mesiace 2 týždne ago
Snina Vihorlat 31000 PO BF 80.0km 25 MW DN300 DN300 9 mesiacov ago
Drienovská Nová Ves 5000 PO BF 4.0km 0,6 MW DN200 DN300 9 mesiacov ago
Prešov Strojnícka 5000 PO BF 3.0km 2 MW DN 100 DN 300 4 mesiace ago
Prešov Strojnícka 3108 PO BF 3.0km 0.2 MW DN 100 DN 300 9 mesiacov ago
Malý Šariš 1950 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 300 DN 300 9 mesiacov ago
Stročín 1100 PO BF 54.0km 0.3 MW DN 100 DN 300 9 mesiacov ago
Chetra Medzilaborce 1000 PO BF 100.0km 0.6 MW DN 400 DN 400 8 mesiacov ago
Snina JAS 12500 PO BF 100.0km 2,4 MW DN100 DN300 9 mesiacov ago
Bardejov 1000 PO BF 44.0km 6 MW DN 100 DN 200 8 mesiacov ago
Kežmarok 4000 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 250 DN 300 1 rok ago
Prešov Okrajová 3556 PO BF 4.0km 1,2 MW DN100 DN300 9 mesiacov ago
Sabinov 2000 PO BF 20.0km 0.6 MW DN 200 DN 300 8 mesiacov ago
Svidník 10500 PO BF 55.0km 450 kVA DN 200 DN 300 5 mesiacov ago
Snina 5908 PO BF 92.0km 3 MW DN 100 DN 300 3 mesiace ago
Matejovce 85000 PO GF 0.8km 7.8 MW DN 250 DN 200 9 mesiacov ago
Levoča 63000 PO GF 3.0km 1,2 MW DN100 DN250 9 mesiacov ago
Mezilaborce 25000 PO GF 100.0km 2 MW DN300 DN600 9 mesiacov ago
Prešov Grófske 435400 PO GF 3.0km 20 MW DN 90 DN 300 8 mesiacov ago
Vranov nad Topľou 75000 PO GF 46.0km 1.85(6.6 max) MW DN160 DN 160 8 mesiacov ago
Petrovany 110000 PO GF 5.0km 2,5 (7 max.) MW DN300 DN700 8 mesiacov ago
Nová Polhora 19500 PO GF 0.2km 1.56, max. 9 MW DN 200 DN 200 8 mesiacov ago
Klčov 30000 PO GF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov ago
Velka Lomnica 570000 PO GF 4.0km 10 MW DN 200 DN 300 8 mesiacov ago
Petrovany 160000 PO GF 5.0km 4 MW DN300 DN300 8 mesiacov ago
Nižný Hrušov 24103 PO GF 70.0km 0.15 MW DN 40 DN 100 8 mesiacov ago
Petrovany 50000 PO GF 5.0km 10 MW 2000 m3/hod 25 m3/hod 8 mesiacov ago
Petrovany 20000 PO GF 0.5km 2.5 MW DN 300 DN 700 4 mesiace ago
Prešov Duchnovičovo námestie 2200 PO OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov ago
Prešov Volgogradská 2500 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov ago
Prešov Dilongová 340 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov ago
Bánovce, KORD 1500 TN BF 32.0km 8 MW DN 125 DN 125 10 mesiacov 1 týždeň ago
Trenčianske Bohuslavice, LEO REALITY 10300 TN BF 5.0km 1,600 kW/m 14,600 m3/y Áno 1 rok ago
Prievidza, GEOX 6090 TN BF 37.0km 2 MW Áno DN 300 9 mesiacov ago
Horná Streda 800 TN BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Dubnica nad Váhom, SAUER DANFOSS 10000 TN BF 7.0km 5 - 8 MW DN 200 DN 300 9 mesiacov ago
Trenčín PP 3000 TN BF 2.0km 8 MW DN 250 DN 250 9 mesiacov ago
Rakoľuby, Arete, bývalý PROLOGIS 4000 TN BF 0.5km Áno Áno Áno 1 rok ago
Prievidza 2000 TN BF 0.1km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Nové mesto nad Váhom 1230 TN BF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac ago
Nováky Priemyselný Park 4667 TN BF 32.0km , (32 km (R1)) 1.6 MW DN 90 DN 300 9 mesiacov ago
Valaská Belá 5213 TN BF 27.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Sihot park - Chocholná 26000 TN BF 0.1km 2.5 MW 2 l/s 2 l/s 1 rok ago
Nitrianske Pravno 12750 TN BF 50.0km 1.2 MW DN80 0 9 mesiacov ago
Trenčín Logistické centrum 2722 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
CTP Nové Mesto nad Váhom 0 TN BF 8.0km 0 0 1 mesiac ago
Bošany Sklad 2340 TN BF 37.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Lúka, AZC 11400 TN BF 1.0km 2 MW 1.5 l/s 10 l/s 9 mesiacov ago
Nováky - JLL 96788 TN GF 60.0km Áno | Yes DN 100 DN 300 9 mesiacov ago
Partizánske, CE Property Grman 262200 TN GF 44.0km 4 MW DN 160 DN 100, DN 300 1 rok ago
Rakoľuby - Kočovce 30000 TN GF 1.0km 5 MW Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Považany 78191 TN GF 6.0km Áno Áno Áno 9 mesiacov ago
Dežerice Úsošie Q1 0 TN GF 5.0km 0 0 1 mesiac ago
Dubnica nad Váhom, Prejta, Capáková 26000 TN GF 6.0km Áno Áno Áno 1 mesiac ago
Bošany - Logistické centrum 0 TN GF 20.0km 0 0 1 mesiac ago
Považská Bystrica 18500 TN GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Trenčianska Teplá 21182 TN GF 2.5km Áno | Yes Áno | Yes Nie | No 9 mesiacov ago
Trnava Modranka elektro 0 TT BF 3.0km Áno Áno Áno 1 rok ago
Samsung Voderady 133000 TT BF 3.0km 12.5 MW 200,000 m3/year 170,000 m3/year 1 rok ago
Pata 2182 TT BF 19.0km 2.5 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Trnava 3502 TT BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Kostolné Kračany 90000 TT BF 38.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Trnava Priemyselný Park 123000 TT BF 2.0km 6 MW 6 l/s 6 l/s 9 mesiacov ago
Dunajská Streda, Panattoni 134933 TT BF 40.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 mesiace 2 týždne ago
Voderady Priemyselný Park 25393 TT BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Gáň 6800 TT BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Senica PP Mesto 0 TT GF 28.0km 9 MW DN 100-300 DN 300 9 mesiacov 2 týždne ago
Pata iuris 62000 TT GF 0.1km , (0.1 km (R1)) 2 MW DN 150 DN 150 9 mesiacov 2 týždne ago
Závar Medea 0 TT GF 1.0km 10 MW 24 l/s 24 l/s 9 mesiacov 2 týždne ago
PZ Sereď - CZ Slovakia 1181954 TT GF 2.0km 40 MW DN 400 DN 400 1 rok ago
PP Kostolné Kračany 80000 TT GF 40.0km 50 MW 3000 m3/h DN 250 1 rok ago
Zeleneč Priemyselný Park 650000 TT GF 6.0km 20 MW 6 l/s 7 l/s 1 rok ago
Madunice Vlečka 230 TT GF 10.0km Áno Áno Nie 1 mesiac ago
Zeleneč 226000 TT GF 0.5km Nie Nie Nie unknown
Sládkovičovo 4.5ha 45000 TT GF 20.0km 0 0 9 mesiacov 2 týždne ago
Voderady, Agreal 61432 TT GF 3.8km 42 MW DN 2 x 150, 2 x 400 Áno 9 mesiacov 2 týždne ago
Strečno 0 ZA BF 12.0km 8 MW DN 200 DN 300 1 rok 4 mesiace ago
Nižná 3000 ZA BF 90.0km 10 MW DN 100 DN 100 11 mesiacov ago
Čadca 2587 ZA BF 0.5km 2.6 MW DN 150 DN 100 1 rok ago
ZŤS Martin 50000 ZA BF 10.0km 16 MW DN 300 DN 300 10 mesiacov ago
Oščadnica 4428 ZA BF 25.0km 1.5 MW Na hranici | On border Na hranici | On border 1 rok 3 mesiace ago
Rakovo Hall Wood 3021 ZA BF 20.0km 4 MW On border On border 10 mesiacov 2 týždne ago
Kysucké Nové Mesto Hall 1 19306 ZA BF 20.0km 4 MW DN 130 DN 300 8 mesiacov ago
Kysucké Nové Mesto Hall 2 6147 ZA BF 20.0km 4 MW DN 130 DN 300 8 mesiacov ago
ZŤS Martin 10000 ZA BF 10.0km 3 MW DN 160 Na hranici | On border 1 rok 1 mesiac ago
Strečno hala 3 0 ZA BF 12.0km 8 MW DN 200 DN 300 1 rok 4 mesiace ago
Strečno hala 2 0 ZA BF 12.0km 8 MW DN 200 DN 300 1 rok 4 mesiace ago
Gbelany 9639 ZA BF 2.0km 4 MW DN 100 DN 300 10 mesiacov ago
Martin ZŤS 1166 ZA BF 10.0km 2 MW DN 150 DN 150 1 rok 5 mesiacov ago
Martin - Priekopa 8500 ZA BF 2.0km 3 MW DN 200 DN 300 9 mesiacov ago
FG Metal Dolný Kubín 3150 ZA BF 30.0km 1 MW DN 300 Na hranici | On border 1 rok 3 mesiace ago
Príbovce 1041 ZA BF 40.0km 0.4 MW DN 60 DN 110 1 rok ago
Sučany 42800 ZA BF 0.5km 1 MW DN 90 DN 90 10 mesiacov ago
Liptovský Mikuláš Hall 3,700 m2 3700 ZA BF 0.1km 1 MW DN 25 DN 150 1 rok ago
Varín 175000 ZA GF 0.2km 5 MW, up to 110 MW DN 150 DN 300 9 mesiacov ago
Bytča 34600 ZA GF 0.5km 2 MW DN 110 Áno | Yes 9 mesiacov ago
Immopark Dolný Hričov 402000 ZA GF 0.5km 2 MW DN 200 DN 200 9 mesiacov ago
Gbelany 33000 ZA GF 2.0km 4 MW DN 100 DN 300 1 mesiac ago
Ružomberok 51000 ZA GF 18.0km Na hranici | On border DN 150 DN 800 11 mesiacov ago
Krásno 60000 ZA GF 0.5km 12 MW DN 150 DN 300 9 mesiacov ago
Námestovo 20000 ZA GF 0.5km 20 MW DN 150 On border 1 rok 1 mesiac ago
Oščadnica 100000 ZA GF 35.0km 4 MW DN 150 DN 150 9 mesiacov ago
Gbelany 50000 ZA GF 2.0km 4.9 MW DN 100 DN 300 9 mesiacov ago
Rakovo Industrial park 165670 ZA GF 20.0km 4 MW DN 150 DN 300 9 mesiacov ago
Bytča - Dolné Pole 20650 ZA GF 10.0km 22 kW Áno | Yes Na hranici | On border 9 mesiacov ago
Varín VarMet 21368 ZA GF 8.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 1 mesiac ago
Liptovský Hrádok 20000 ZA GF 4.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 5 mesiacov ago
Žilina Bôrik hall 3400 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 4 mesiace ago
Sučany Biorafineria 2768 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 4 mesiace ago
Žilina letisko 150 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 mesiac ago
Žilina Esmo 4375 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Studničky 3500 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Makyta 4000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Obchodná 11100 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Dom techniky 7000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Poštová 2100 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Žilina Hollého 1700 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Vysielač, Veľké Kostoľany 87000 TT GF 10.0km Áno 110 DN 300 DN 3 mesiace ago
Dubnica nad Vahom, ZTS 20103 TN BF 7.0km Áno Áno Áno 1 mesiac ago