Cerhov

ke-bf-0165
Type
BF
Area
70 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí volný pozemok 70,000 m2 a budovy| The total free area consist free plot 70,000 m2 and buildings
Region
KE
Highway access point
50.00km
Power
4 MW
Water
DN 300
Sewage
DN 300