Prešov Duchnovicovo námestie

po-of-0006
Typ
OF
Plocha
2 200m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí plocha kancelárií. | The total free area consists of the free area of ??offices.
Región
PO
Highway access point
6.00km
Power
Áno | Yes
Water
Áno | Yes
Sewage
Áno | Yes