Kontakty

Slovakia

Naprieč Slovenskom je agentúra SARIO reprezentovaná tromi regionálnymi kanceláriami. Na západnom Slovensku je agentúra SARIO zastúpená regionálnou kanceláriou v Bratislave. Táto kancelária ma na starosti Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky a Nitriansky kraj. Na strednom Slovensku je agentúra SARIO zastúpená regionálnou kanceláriou sídliacou v Banskej Bystrici, ktorej pracovníci majú na starosti Banskobystrický a Žilinský kraj. V Košiciach má svoje sídlo regionálna kancelária agentúry SARIO pre východné Slovensko, pod ktorú spadajú Prešovský a Košický kraj.

Regionálne kancelárie agentúry SARIO ponúkajú širokú škálu služieb:

    mapovanie a identifikáciu dostupných nehnuteľností a pozemkov v regiónoch, spravovanie a aktualizovanie databázy nehnuteľností
    prípravu adekvátnych ponúk nehnuteľností pre lokálnych a zahraničných investorov, ktorí chcú začať alebo expandovať svoje podnikateľské aktivity na Slovensku
    organizovanie obhliadok nehnuteľností a stretnutí s lokálnymi autoritami
    poradenstvo v oblasti nehnuteľností
    nastavenie a udržiavanie komunikácie so slovenskými podnikateľmi a poskytovanie informácií o dostupných nástrojoch štátnej podpory
    komunikáciu a spoluprácu s predstaviteľmi regionálnych, mestských a obecných samospráv
    prepájanie podnikateľov s univerzitami a výskumnými inštitúciami

Pre nadviazanie kontaktu s našimi regionálnymi kanceláriami, prosím kontaktujte: regiony@sario.sk