Plavecky Stvrtok

ba-bf-0103
Typ
BF
Plocha
68 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvoria rôzne postavené haly alebo haly s povoleniami. Volné plochy sa môžu líšit, podla aktuálneho stavu. | The total free area consists of various free built halls or halls with permitts. Available areas may vary, depending on the current status.
Región
BA
Highway access point
6.00km
Power
2.1 MW
Water
DN 80, DN 100
Sewage
DN 300, DN 400