Databáza

Typ
Región
Obrázok Názov Voľná plocha (m2) Región Typ Prístupový bod na diaľnicu Energie Voda Kanalizácia Aktualizované Záložky
Lozorno 20000 BA BF 4 MW DN 150 DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Devínska Nová Ves 3400 BA BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Prologis Senec 21171 BA BF 1 MW DN 150 DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Pezinok Beta 45000 BA BF 11.0km 1.2 MW navýšitelné | 1.2 MW possible to increase DN 100 DN 300, DN 1000 11 mesiacov ago
VGP Malacky 15755 BA BF 1.0km 7 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Senec, Dialnicná cesta G 19000 BA BF 2.0km 4 MW DN 300 DN 300 1 rok 1 mesiac ago
VGP Triblavina 149000 BA BF 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Bratislava Airport 13200 BA BF 4 MW DN 150 DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Senec, Polná 15134 BA BF 7.0km 22 MW DN 150 Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Studienka 2648 BA BF 14.0km 0.25 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Rohožník 7905 BA BF 12.0km 0.16 MW Áno | Yes Nie | No 1 rok 1 mesiac ago
Bratislava Raca na Pántoch 16162 BA BF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Bratislava Cesta na Senec 790 BA BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Plavecky Stvrtok 86000 BA BF 6.0km 2.1 MW DN 80, DN 100 DN 300, DN 400 11 mesiacov ago
Starland Triblavina 284300 BA GF 20 MW DN 400 DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Senec Gr8Group 22585 BA GF 4.0km 0.42 MW navýšitelné | 0.42 MW possible to increase DN 150 DN 140 11 mesiacov ago
Zohor 19202 BA GF 2.0km 0.6 - 0.8 MW 400 m 400 m 1 rok 10 mesiacov ago
Bratislava Vajnorska A 16870 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Bratislava Vajnorska B 18722 BA OF 4.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Pezinok Beta Office 2500 BA OF 11.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
PPG Rimavská Sobota 17683 BB BF 47.0km 4 x 1 MW DN 225 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Jelšava - kasárne 127229 BB BF 50.0km 100 MW DN 100 DN 300 3 roky 1 mesiac ago
PP Utekác 32967 BB BF 40.0km 12.6 MW DN 150 DN 400 2 roky 11 mesiacov ago
Smrecina Banska Bystrica 100000 BB BF 2.0km 7 MW DN 300 DN 400 2 roky 3 mesiace ago
Hala Kyncelová 783 BB BF 1.0km 2.5 MW DN 100 DN 300 2 roky 11 mesiacov ago
Žiar nad Hronom - Prologis 4000 BB BF 4 MW DN 150 DN 300 2 roky 10 mesiacov ago
PPS Detva - Hala c. 8 4722 BB BF 2.0km 5 x 1.6 MW DN 250 DN 300 3 roky 3 mesiace ago
Hala Lucenec 2650 BB BF 50.0km 5 MW DN 150 DN 300 3 roky ago
Zvolen stavebniny 892 BB BF 1.0km 0.36 MW DN 130 Dn 300 2 roky 3 mesiace ago
Hala Banská Bystrica - Zvolenská cesta 4500 BB BF 1 MW DN 150 DN 300 3 roky ago
Hala Rimavská Sobota 1220 BB BF 77.0km 0.8 MW DN 150 DN 400 3 roky 1 mesiac ago
Hala Filakovo - budúci projekt 2000 BB BF 43.0km 3 x 3 MW DN 100 DN 400 4 roky ago
Banská Bystrica - Zvolenská cesta Prima 4180 BB BF 2.0km Áno | Yes DN 150 DN 400 2 roky 10 mesiacov ago
Krupina hala 3782 BB BF 27.0km 1 MW Dn 150 DN 300 2 roky 3 mesiace ago
Lucenec Novoker 10000 BB BF 28.0km 7 MW DN 150 DN 400 2 roky 11 mesiacov ago
ZOS Poltár 8200 BB BF 38.0km 30 MW DN 200 DN 400 2 roky 11 mesiacov ago
PPS Detva hala c. 11 9186 BB BF 2.0km 9 MW DN 150 DN 300 2 roky 11 mesiacov ago
Velky Krtis 1 5841 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 2 roky 3 mesiace ago
Velky Krtis 2 2671 BB BF 59.0km 8-16 MW DN 150 DN 300 2 roky 3 mesiace ago
Vyhne hall A 5675 BB BF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 8 mesiacov ago
Besico hall 11550 BB BF 1.0km 0.5 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 8 mesiacov ago
Ziar nad Hronom Hall 1660 BB BF 1.0km 2.5 MW DN 150 DN 300 9 mesiacov 3 týždne ago
Brezno Rea-S 16225 BB BF 38.0km 22 KV DN 100 DN 400 9 mesiacov 3 týždne ago
Velky Krtis Potor Hall 2000 BB BF 33.0km 1 MW DN 150 cesspool 9 mesiacov 3 týždne ago
Vlkanová Hala 4900 4900 BB BF 2.0km 10 MW DN 150 DN 400 9 mesiacov 3 týždne ago
Industrial Park Banská Bystrica 41000 BB GF 4.5 MW DN 150 DN 300-600 2 roky 9 mesiacov ago
PP Krupina 260000 BB GF 27.0km Na hranici | On border DN 150 DN 300 4 roky 2 mesiace ago
PP Žarnovica Pod Lipou 197993 BB GF 22 kV DN 150 Nie | No 2 roky 1 mesiac ago
Priemyselná zóna SEVER - Rimavská Sobota 138000 BB GF 50.0km 1.5 MW DN 150 DN 400 3 roky 6 mesiacov ago
Priemyselný park Rimavská Sobota 650800 BB GF 20.0km 15-80 MW DN 150 DN 300 1 rok 8 mesiacov ago
ALFA COMPLEX - Žiar nad Hronom 75880 BB GF 1.5-20 MW DN 100 DN 1600 3 roky 10 mesiacov ago
PP Tornala 13000 BB GF 82.0km 1 MW DN 200 DN 300 2 roky 10 mesiacov ago
Inopark Víglaš 560000 BB GF 1.0km 2-16 MW DN 500 DN 300 2 roky 11 mesiacov ago
PP Poltár 120000 BB GF 38.0km 2 MW DN 150 DN 300 2 roky 11 mesiacov ago
Industrial zone Lucenec 132300 BB GF 28.0km 1.5 - 10 MW DN 150 DN 400 3 roky ago
Industrial zone Zvolen 10389 BB GF 1.0km 1 MW DN 150 + 150 DN 300 5 rokov 3 mesiace ago
Ipelské Tehelne Tornala 66152 BB GF 28.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 5 rokov 4 mesiace ago
Industrial and retail park Rimavská Sobota 158771 BB GF 54.0km 1.7 MW DN 200 DN 400 2 roky 11 mesiacov ago
VGP park Zvolen 89900 BB GF 1.0km 2-20 MW DN 300 DN 400 3 roky 1 mesiac ago
Revúca area 10000 BB GF 62.0km 1 MW DN 350 DN 1200 2 roky 11 mesiacov ago
Rainbow Logistic park 18000 BB BF 1.0km 1 MW DN 150 DN 300 2 roky 4 mesiace ago
Punch - Pascal 70000 BB GF 1.0km 5 MW DN 150 DN 400 3 roky 5 mesiacov ago
Budca CTH 186000 BB GF 1.0km 20 MW DN 100 DN 300 2 roky 1 mesiac ago
Poltar Tehelna 35500 BB GF 38.0km 2 MW Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
R2N Sládkovicova 4088 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
EBC 304 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Interpolis 8220 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Slovenka 2 8400 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Belveder office 8398 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 3 mesiace ago
VÚS 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Janka Krála 600 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Zvolenská cesta 19 2808 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 11 mesiacov ago
Bottova office 378 BB OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 3 mesiace ago
Priemyselný park Trebišov 31500 KE BF 80.0km 2 x 630 kVA 16 l/s 130 m3/d 2 roky 8 mesiacov ago
Michalovce Casspos 10450 KE BF 60.0km 3 MW DN 300 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
Michalovce Kerko 49717 KE BF 50.0km 8 MW DN 200 DN 200 2 roky 8 mesiacov ago
Košice - Nad Jazerom 1300 KE BF 10.0km 3x360 kVA DN 300 DN 600 1 rok 2 mesiace ago
VSS Košice 21029 KE BF 3.0km 10 MW DN 300 DN 600 2 roky 8 mesiacov ago
Vojany 50000 KE BF 85.0km 70 MW Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Trebišov Strojárne 11134 KE BF 50.0km 2 MW DN 500 DN 500 2 roky 2 mesiace ago
Kunová Teplica 5000 KE BF 81.0km 10 m do pozemku | 10 m from site 150000 m3/rok 150000 m3/y 2 roky 8 mesiacov ago
Sliepkovce 136000 KE BF 68.0km 22 kV Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Michalovce Chemkostav I. 2779 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Michalovce Chemkostav II. 562 KE BF 70.0km 22 kV DN 30 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Sírnik 88000 KE BF 60.0km 22 kV DN 700 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Spišské Vlachy 8000 KE BF 10.0km 22 kV DN 300 Nie | No 2 roky 3 mesiace ago
Rožnava Holzkov 1100 KE BF 85.0km 55 kW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Vojany Kovozber 11300 KE BF 70.0km 1.2 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Barcom Haniska 1000 KE BF 5.0km 1.25 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Interport 12500 KE BF 5.0km 2.5 MW DN 300 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Sobrance Novex 3800 KE BF 78.0km 0.23 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Trstená pri Hornáde 2908 KE BF 14.0km 0.1 MW DN 100 DN 100 2 roky 9 mesiacov ago
Panattoni Letisko Košice 75683 KE BF 5.0km 8 MW DN 400 DN 400 2 roky 9 mesiacov ago
Prakovce 18000 KE BF 55.0km 1.2 MW DN 300 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Nová Polhora P3P 167000 KE BF 9 MW DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Moldava nad Bodvou 5450 KE BF 40.0km 2 MW DN 300 DN 500 2 roky 2 mesiace ago
Jovsa 540 KE BF 60.0km 2 MW DN 300 DN 500 2 roky ago
Vyšný caj 2533 KE BF 9.0km 4 MW Nie | No DN 300 1 rok 11 mesiacov ago
Cierna nad Tisou 45000 KE BF 88.0km Nie | No Nie | No Nie | No 1 rok 11 mesiacov ago
Michalovce Steris 4217 KE BF 50.0km 0.4 MW DN 50 DN 150 1 rok 7 mesiacov ago
Cerhov 70000 KE BF 50.0km 4 MW DN 300 DN 300 1 rok 6 mesiacov ago
Rozhanovce 14787 KE BF 3.0km 0.15 MW DN 100 DN 300 1 rok 6 mesiacov ago
Kazimír 79288 KE BF 40.0km 0.15 MW DN 100 (100 m) Nie | No 1 rok 6 mesiacov ago
Košice Jazerná II. 3300 KE BF 12.0km 640 kW DN 300 DN 300 11 mesiacov 3 týždne ago
Priemyselný park Bunkovce 1040000 KE GF 82.0km 22 kV DN 225 DN 150 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Cestice 270000 KE GF 30.0km 25 MW DN 200 DN 700 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Kechnec 1000000 KE GF 0.0km 80 MW DN 200 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Velká Ida 58000 KE GF 20.0km 2x12.5 MW DN 600 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Spišská Nová Ves 50000 KE GF 12.0km 100 kVA DN 160 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Košice - logistic park 40000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 400 DN 400 2 roky 9 mesiacov ago
Trebišov - Duc 110000 KE GF 31.0km 3,6 MW DN 500 DN 700 2 roky 9 mesiacov ago
Priemyselný park Michalovce 76000 KE GF 77.0km 22 kV DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Vojany I. 170000 KE GF 70.0km 220 kV DN 200 DN 150 2 roky 9 mesiacov ago
Kechnec Kipp 154261 KE GF 0.0km 80 MW DN 200 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Košice Barca 234000 KE GF 10.0km 2.5 MW DN 300 DN 2200 2 roky 9 mesiacov ago
Michalovce 7842 KE GF 55.0km 22 kV DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Vojany II. 459902 KE GF 70.0km až do 10 MW | up to 10 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Valaliky strategický park 1230000 KE GF 0.0km až do 100 MW | up to 100 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Immopark Košice 368000 KE GF 5.0km max. 20 MW DN 300 DN 600 2 roky 8 mesiacov ago
Velka Ida II. 80000 KE GF 20.0km 2x12.5 MW DN 600 DN 600 1 rok 2 mesiace ago
Košice Hlavná 111 6500 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Košice, Ecopoint 2 3000 KE OF 8.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Košice, BC 3 3000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 roky 11 mesiacov ago
Košice, BC 2 1000 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 4 roky 11 mesiacov ago
Košice, BC Rozvojová 3000 KE OF 15.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Košice, BC Moldavska 1 4250 KE OF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky ago
Štúrovo 739800 NR BF 60.0km 50 MW 12,000,000 m3/y Bez limitu | No limit 11 mesiacov ago
Topolcany Pivovar 5292 NR BF 30.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 63 DN 160-200 1 rok 2 mesiace ago
Levice, Ku Bratke 13722 NR BF 24.0km 0.1 MW 4,000 + 42,000 m3 4,000 m3 1 rok 2 mesiace ago
Levice, Géna A 7825 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 1 rok 2 mesiace ago
Levice, Géna B 5705 NR BF 30.0km Áno | Yes DN 300 DN 300 1 rok 2 mesiace ago
Metaltrade Nitra 2582 NR BF 500 kVA Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Nitra strojárne 10000 NR BF 8.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 50 DN 150 1 rok 2 mesiace ago
Zlaté Moravce 14105 NR BF 7.0km 3.2 MW DN 80 Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Komárno 2242 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Nové Zámky Gúgska 850 NR BF 40.0km 400 kW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Nové Zámky Bezrucova 575 NR BF 38.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Obsolovce 2850 NR BF 23.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Studna | Well Septik | Septic 1 rok 2 mesiace ago
Hurbanovo hala 3323 NR BF 30.0km 0.88 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 4 mesiace ago
Nitra, Mlynárce 9500 NR BF Áno | Yes DN 80 DN 300 11 mesiacov ago
Bátovce 750 NR BF 22.0km 400V / 50Hz / 25 A Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Mocenok 1730 NR BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Nitra, Novozámocká BF 9700 NR BF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Vráble 10800 NR BF 15.0km 2507 MWh Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Komárno, Hadovce A 1099 NR BF 11.0km 630 KW Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 3 mesiace ago
Milpek 1826 NR BF 30.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Nitra Smart 16409 NR BF 2.0km 3 MW Áno | Yes 360 m3/y 2 roky 1 mesiac ago
Krušovce 5400 NR BF 35.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 50 Cisticka odpadových vôd | Sewage treatment 1 rok 2 mesiace ago
Tôn 60000 NR GF 36.0km 100 m od pozemku | 100 m from site DN 100 Derivacný kanál | Derivation channel 1 rok 1 mesiac ago
Palárikovo 250000 NR GF 30.0km 8-50 MW DN 100 DN 300 1 rok 1 mesiac ago
Palárikovo obec 50000 NR GF 30.0km 8-50 MW DN 100 DN 300 1 rok 1 mesiac ago
Levice, Géna 175746 NR GF 20.0km 18 MW DN 200 DN 110 1 rok 1 mesiac ago
Nitra, Juh 38922 NR GF 2.3 MW - 6 MW 9 l/s DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Nitra, Sever 250000 NR GF 1.0km 150 MW 120 l/s DN 150 1 rok 1 mesiac ago
Nitrianska Blatnica 147000 NR GF 17.0km 2 MW DN 100 Derivacný kanál | Derivation channel 1 rok 1 mesiac ago
Hurbanovo priemyselný park 70000 NR GF 25.0km 0.6 MW DN 90 DN 100 1 rok 1 mesiac ago
Komárno, priemyselná zóna 33181 NR GF 12.0km Vlastná trafostanica | Own transformer substation DN 160 DN 160 1 rok 1 mesiac ago
PZ Topolcany 75000 NR GF 34.0km 5MW DN 150 Nie | No 1 rok 1 mesiac ago
Jatov 18278 NR GF 22.0km Fotovoiltaika | Photovoltaics Na hranici | On border Na hranici | On border 1 rok 1 mesiac ago
Nitra, Novozámocká GF 15000 NR GF 6.0km 1 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Northland 500000 NR GF 4.0km 18 MW min. 26l/s Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Báb 206549 NR GF Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 1 rok 1 mesiac ago
Šala Architects 199952 NR GF 20.0km 200 m do pozemku | 200 m from site 400 m do pozemku | 400 m from site 450 m do pozemku | 450 m from site 11 mesiacov ago
Rúban 409498 NR GF 50.0km Áno | Yes Áno | Yes - 1 rok 6 mesiacov ago
Kamenica nad Hronom 200486 NR GF 45.0km Áno | Yes Áno | Yes - 1 rok 6 mesiacov ago
Cab 133667 NR GF 9.0km 2 MW navýšitelné | 2 MW possible to increase 3.5 l/s DN 800 11 mesiacov ago
Zlaté Moravce 1052 NR OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 4 mesiace ago
Humenne Chemes 50000 PO BF 70.0km 70 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Medzilaborce 30000 PO BF 100.0km 22 MW DN 600 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Svidník 800 PO BF 60.0km 0.5 MW DN 300 DN 600 1 rok 8 mesiacov ago
Sabinov 1741 PO BF 15.0km 2 MW DN 160 DN 160 2 roky 9 mesiacov ago
Lipany 15000 PO BF 30.0km 0.6 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Spišská Stará Ves 5000 PO BF 50.0km 0.6 MW DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Chemosvit 50000 PO BF 1.0km 70 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Stropkov 8000 PO BF 50.0km 1.2 MW DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Giraltovce 11000 PO BF 30.0km 0.6 MW DN 100 DN 150 1 rok 8 mesiacov ago
Bardejov 1000 PO BF 44.0km 6 MW DN 100 DN 200 2 roky 8 mesiacov ago
Svidník 1115 PO BF 60.0km 0.15 MW DN 100 DN 200 2 roky 4 mesiace ago
Snina Vihorlat 31000 PO BF 80.0km 25 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Drienovská Nová Ves 5000 PO BF 4.0km 0.6 MW DN 200 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Prešov Strojnícka 5000 PO BF 3.0km 2 MW DN 100 DN 300 2 roky 4 mesiace ago
Prešov Strojnícka 3108 PO BF 3.0km 0.2 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Malý Šariš 1950 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 300 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Strocín 1100 PO BF 54.0km 0.3 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Chetra Medzilaborce 1000 PO BF 100.0km 0.6 MW DN 400 DN 400 2 roky 8 mesiacov ago
Snina JAS 12500 PO BF 100.0km 2.4 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Kežmarok 4000 PO BF 12.0km 0.5 MW DN 250 DN 300 3 roky ago
Sabinov 2000 PO BF 20.0km 0.6 MW DN 200 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
Snina 5908 PO BF 92.0km 3 MW DN 100 DN 300 2 roky 3 mesiace ago
Medzilaborce 1233 PO BF 100.0km 0.6 MW DN 200 DN 400 1 rok 3 mesiace ago
Velky Saris 2000 PO BF 13.0km 0.6 MW DN 100 DN 100 1 rok 2 mesiace ago
Humenné 20000 PO BF 70.0km 0.66 MW DN 100 DN 200, DN 300 1 rok ago
Stara Lubovna 3400 PO BF 40.0km 1 MW DN 100 DN 300 1 rok ago
Bardejov 3094 PO BF 45.0km 0.5 MW DN 100 DN 300 10 mesiacov 3 týždne ago
Matejovce 85000 PO GF 7.8 MW DN 250 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
Levoca 63000 PO GF 3.0km 1.2 MW DN 100 DN 250 2 roky 9 mesiacov ago
Mezilaborce 25000 PO GF 100.0km 2 MW DN 300 DN 600 2 roky 9 mesiacov ago
Prešov Grófske 435400 PO GF 3.0km 20 MW DN 90 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
Petrovany 50000 PO GF 0.0km 10 MW 2000 m3/hod 25 m3/h 2 roky 8 mesiacov ago
Petrovany 160000 PO GF 0.0km 2.5 (7 max.) MW DN 300 DN 700 2 roky 8 mesiacov ago
Nová Polhora 19500 PO GF 1.56, max.9 MW DN 200 DN 200 2 roky 8 mesiacov ago
Klcov 30000 PO GF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Velka Lomnica 570000 PO GF 4.0km 10 MW DN 200 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
Nižný Hrušov 24103 PO GF 70.0km 0.15 MW DN 40 DN 100 2 roky 8 mesiacov ago
Vranov nad Toplou 50000 PO GF 46.0km 1.85 MW DN 300 DN 300 1 rok 11 mesiacov ago
Prešov Duchnovicovo námestie 2200 PO OF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Prešov Volgogradská 2500 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Prešov Dilongová 400 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky 8 mesiacov ago
Prešov AB vzorodev 5000 PO OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 2 roky ago
Trencianske Bohuslavice 5750 TN BF 5.0km 1.6 MW 14,600 m3/y Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Prievidza, Priemyselná (GEOX) 4649 TN BF 37.0km 2 MW Áno | Yes DN 300 10 mesiacov ago
Horná Streda 31900 TN BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dubnica nad Váhom, Dukelská štvrt Danfoss 5000 TN BF 7.0km ie DN 200 DN 300 9 mesiacov 2 týždne ago
Trencín PP - AUO 5900 TN BF 2.0km 8 MW DN 250 DN 250 1 rok 3 mesiace ago
ARETE Park - Nové Mesto nad Váhom 30000 TN BF Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov 3 týždne ago
Handlová, Žiarska 2614 TN BF 12.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 1 týždeň ago
Nové mesto nad Váhom - Stinex 2000 TN BF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Nováky Priemyselný Park 0 TN BF 32.0km 1.6 MW DN 90 DN 300 9 mesiacov 2 týždne ago
Valaská Belá - priemyselný areál 5213 TN BF 27.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
SIHOTPARK - Chocholná 76000 TN BF 2.5 MW 2 l/s 2 l/s 11 mesiacov 2 týždne ago
Nitrianske Pravno 12750 TN BF 45.0km 1.2 MW DN 80 Nie | No 10 mesiacov 2 týždne ago
Považské Podhradie - priemyselný areál 17428 TN BF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov ago
Nemšová - areál 31840 TN BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 1 týždeň ago
Hornany - areál 47630 TN BF 20.0km Áno | Yes Áno | Yes Nie | No 9 mesiacov 1 týždeň ago
Dolné Vestenice 5188 TN BF 42.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov 3 týždne ago
Trencín Logistické centrum 2330 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Lúka - planned hall 13400 TN BF 1.0km 2 MW 1.5 l/s 10 l/s 9 mesiacov 2 týždne ago
Beluša 7071 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 7 mesiacov ago
Dubnica nad Váhom - areál ZTS 8550 TN BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Váhom - hala DS-37 2000 TN BF 6.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 1 rok 3 mesiace ago
Dubnica nad Váhom - adminis. budova DC-1 4999 TN BF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Partizánske - areál ZDA 8788 TN BF 48.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 10 mesiacov ago
Horovce - hala 4100 TN BF 9.0km 0.37 MW DN 25 Áno | Yes 1 rok 1 mesiac ago
Púchov - areál UNI-TECH 13734 TN BF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Fortischem 40041 TN BF 23.0km up to 100 MW DN 150 Áno | Yes 10 mesiacov 1 týždeň ago
Partizánske, Cintorínska 3217 TN BF 50.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Cachtice 34789 TN GF 7.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 7 mesiacov ago
Trencianske Stankovce 335000 TN GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Trencín GLP Park 43700 TN GF Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Nováky - A. Hlinku GF 102600 TN GF 56.0km Áno | Yes DN 100 DN 300 1 rok 3 mesiace ago
Rakoluby - Kocovce 30335 TN GF 1.0km 5 MW Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dežerice - pp Úsošie 92725 TN GF 30.0km 2 MW 110 DN Nie | No 9 mesiacov 1 týždeň ago
Dubnica nad Váhom GF 26000 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Považská Bystrica - tepláren 18500 TN GF 2.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok ago
Trencianska Teplá 21182 TN GF Áno | Yes Áno | Yes Nie | No 10 mesiacov 2 týždne ago
Dubnica nad Vahom GF - 12ha 119478 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dubnica nad Vahom GF - 2.9ha 29266 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dubnica nad Vahom GF - 0.8ha 8804 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Dubnica nad Vahom GF - 0.2ha 2057 TN GF 6.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Trnava - Modranka BF 3000 TT BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
PNK Sered 43165 TT BF 3.0km 20 MW DN 400 DN 400 1 rok 10 mesiacov ago
Voderady - Samsung hala 0 TT BF 3.0km 12.5 MW 200,000 m3/year 170,000 m3/y 1 rok 3 mesiace ago
Pata, ul. Mlynská, hala 2182 TT BF 19.0km 2.5 MW Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
Kostolné Kracany LOG Center 38000 TT BF 38.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 10 mesiacov ago
CTP Trnava 35779 TT BF 2.0km 6 MW 6 l/s 6 l/s 1 rok 1 mesiac ago
CTP Voderady 24519 TT BF 3.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov 1 týždeň ago
Panattoni - Dunajska Streda 134933 TT BF 40.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 3 týždne ago
Panattoni - Zavar 600000 TT BF 2.0km 9.2 MW 35,000 m3/rok 35,000 m3/rok 1 rok 7 mesiacov ago
Králov Brod - Slovenské pole 90825 TT BF 39.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 1 rok 5 mesiacov ago
Králov Brod - Maconáš 20606 TT BF 40.0km Áno | Yes Nie | No Nie | No 1 rok 5 mesiacov ago
Borovce 900 TT BF 4.0km 20 MW Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 2 mesiace ago
Sap 7459 TT BF 20.0km 0.04 MW Áno | Yes Nie | No 1 rok ago
Gbely - Montpetrol Group, Piesky 9220 TT BF 16.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov 3 týždne ago
Trnava OC Island - Offices 4500 TT OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 4 mesiace ago
Senica PP Mesto 760000 TT GF 28.0km 9 MW DN 100-300 DN 300 1 rok 2 mesiace ago
Šoporna 19ha 190000 TT GF 5.5 MW DN 300 DN 300 1 rok 4 mesiace ago
Pata - pri Družstve 62000 TT GF 2 MW DN 150 DN 150 9 mesiacov ago
Zavar 74ha 747109 TT GF 1.0km 10 MW 24 l/s 24 l/s 9 mesiacov 2 týždne ago
Dunajská Streda - Disky 101278 TT GF 13.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 1 týždeň ago
PZ Sered 854946 TT GF 2.0km 40 MW DN 400 DN 400 1 rok 2 mesiace ago
Zelenec Priemyselný Park 650000 TT GF 6.0km 20 MW 6 l/s 7 l/s 1 rok 1 mesiac ago
Kostolné Kracany - Industrial park GF 52000 TT GF 40.0km 50 MW 3000 m3/h DN 250 1 rok 1 mesiac ago
Madunice 230800 TT GF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 1 týždeň ago
Zelenec 22 ha 226000 TT GF Nie | No Nie | No Nie | No 9 mesiacov 2 týždne ago
Sládkovicovo 4.5ha 45000 TT GF 20.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 9 mesiacov 2 týždne ago
Galanta - Matúškovo 4418 TT GF 10.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 9 mesiacov ago
Senica - zaciatok mesta 76300 TT GF 30.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Dunajská Streda - Mliecany 165431 TT GF 14.0km Nie | No Nie | No Nie | No 1 rok 2 mesiace ago
Vysielac, Velké Kostolany 87000 TT GF 10.0km Áno | Yes DN 110 DN 300 1 rok 7 mesiacov ago
Strecno 1480 ZA BF 12.0km 8 MW DN 200 DN 300 3 roky 5 mesiacov ago
Nižná 0 ZA BF 90.0km 10 MW DN 100 DN 100 2 roky 11 mesiacov ago
Cadca 2587 ZA BF 2.6 MW DN 150 DN 100 3 roky ago
Martin NORTH GATE T42 1500 ZA BF 10.0km 16 MW DN 300 DN 300 2 roky 10 mesiacov ago
Kysucké Nové Mesto Hall 1 19306 ZA BF 20.0km 4 MW DN 130 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
Trstená Hall 120 ZA BF 70.0km 1 MW DN 100 DN 150 1 rok 9 mesiacov ago
Kysucké Nové Mesto Hall 2 6147 ZA BF 20.0km 4 MW DN 130 DN 300 2 roky 8 mesiacov ago
ZTS Martin 10000 ZA BF 10.0km 3 MW DN 160 Na hranici | On border 3 roky 2 mesiace ago
Martin ZTS 1166 ZA BF 10.0km 2 MW DN 150 DN 150 3 roky 6 mesiacov ago
Martin - Priekopa - Zroj 17000 ZA BF 2.0km 3 MW DN 200 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
FG Metal Dolný Kubín 3150 ZA BF 30.0km 1 MW DN 300 Na hranici | On border 3 roky 3 mesiace ago
Príbovce 1041 ZA BF 40.0km 0.4 MW DN 60 DN 110 3 roky 1 mesiac ago
Sucany 35000 ZA BF 1 MW DN 90 DN 90 2 roky 10 mesiacov ago
CTP Dolný Hricov 16718 ZA GF 2 MW DN 200 DN 200 9 mesiacov 3 týždne ago
Istebné 283358 ZA GF 25.0km 10 MW DN 300 DN 300 3 roky 1 mesiac ago
Varín 175000 ZA GF 5 MW, up to 110 MW DN 150 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Bytca 14864 ZA GF 2 MW DN 110 Áno | Yes 2 roky 9 mesiacov ago
CTP Dolný Hricov 150000 ZA GF 2 MW DN 200 DN 200 2 roky 9 mesiacov ago
IP Koštany nad Turcom 49000 ZA GF 15.0km 10 m Na hranici | On border Na hranici | On border 1 rok 7 mesiacov ago
Ružomberok 51000 ZA GF 18.0km Na hranici | On border DN 150 DN 800 2 roky 11 mesiacov ago
Krásno 60000 ZA GF 12 MW DN 150 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Námestovo 0 ZA GF 20 MW DN 150 Na hranici | On border 3 roky 2 mesiace ago
Ošcadnica 100000 ZA GF 35.0km 4 MW DN 150 DN 150 2 roky 9 mesiacov ago
Turcianske Teplice 128000 ZA GF 39.0km Na hranici | On border DN 150 DN 300 11 mesiacov ago
Gbelany 50000 ZA GF 2.0km 4.9 MW DN 100 DN 300 2 roky 9 mesiacov ago
Bytca - Dolné Pole 20650 ZA GF 10.0km 22 kW Áno | Yes Na hranici | On border 2 roky 9 mesiacov ago
Varín VarMet 21368 ZA GF 8.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 11 mesiacov ago
Liptovský Hrádok 20000 ZA GF 4.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 2 roky 5 mesiacov ago
Danová 22123 ZA GF 15.0km Na hranici | On border Na hranici | On border Na hranici | On border 2 roky ago
Žilina Bôrik hall 3400 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Sucany Biorafineria 2768 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 5 mesiacov ago
Žilina letisko 150 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 11 mesiacov ago
Žilina Esmo 4375 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Studnicky 6000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Makyta 4000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Obchodná 1350 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Dom techniky 7000 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Poštová 1500 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Žilina Hollého 1300 ZA OF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 3 roky 3 mesiace ago
Martin Martimex 1200 ZA OF 5.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 1 rok 7 mesiacov ago
Malacky AA Malacky AA 8277 BA BF 1.0km Áno | Yes Áno | Yes Áno | Yes 8 mesiacov 3 týždne ago
Svidník Svidník 10500 PO BF 55.0km 450kVA DN200 DN300 7 mesiacov 2 týždne ago