Levoca Likérka

po-bf-0206
Type
BF
Area
30 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí plocha areálu kde sa nachádza hala na skladovanie. | The total free area is the area of ??the areal where the storage hall is located.
Region
PO
Highway access point
4.00km
Power
0.3 MW
Water
DN 100
Sewage
DN 200