Humenné

po-bf-0198
Type
BF
Area
20 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí plocha areálu. V areáli sa nachádzajú 2 strojárske haly a niekolko menších objektov. | The total free area is the area of ??the industrial areal. There are 2 engineering halls and several smaller buildings in the area.
Region
PO
Highway access point
70.00km
Power
0.66 MW
Water
DN 100
Sewage
DN 200, DN 300