Štúrovo

nr-bf-0083
Type
BF
Area
739 800m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí viac pozemkov od 3 ha do 9ha (pozemky je možné spájat do väcších celkov) a hala 10,000 m2 | The total free area consists of various lands from 3 ha to 9ha (possible to merge lands to bigger units) and hall 10,000 m2
Region
NR
Highway access point
60.00km
Power
50 MW
Water
12,000,000 m3/y
Sewage
Bez limitu | No limit