Košice Šaca

ke-bf-0172
Type
BF
Area
1 350m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvoria rôzne priestory v rámci haly | The total free area consists of various spaces within the hall
Region
KE
Highway access point
30.00km
Power
22 kV
Water
DN 300
Sewage
DN 300