Nová Polhora P3P

ke-bf-0157
Type
BF
Area
167 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí volná plocha v hale a v druhej hale s povoleniami | The total free area consists of the free area in the hall and second hall with permits
Region
KE
Power
9 MW
Water
DN 200
Sewage
DN 200