Nová Polhora P3P

ke-bf-0157
Type
BF
Area
12 880m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvorí hala s povoleniami | The total free area consists hall with permits
Region
KE
Power
9 MW
Water
DN 200
Sewage
DN 200