Vajnorská Bratislava

ba-bf-0112
Type
BF
Area
12 000m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvoria rôzne priestory v rámci haly. Volné plochy sa môžu líšit, podla aktuálneho stavu. | The total free area consists of various spaces within the hall. Available areas may vary, depending on the current status.
Region
BA
Highway access point
4.00km
Power
Áno | Yes
Water
Áno | Yes
Sewage
Áno | Yes