Devínska Nová Ves

ba-bf-0023
Type
BF
Area
17 432m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvoria rôzne postavené haly alebo haly s povoleniami. Volné plochy sa môžu líšit, podla aktuálneho stavu. | The total free area consists of various free built halls or halls with permitts. Available areas may vary, depending on the current status.
Region
BA
Highway access point
6.00km
Power
Áno | Yes
Water
Áno | Yes
Sewage
Áno | Yes