Lozorno

ba-bf-0002
Type
BF
Area
237 132m2
Comment
Celkovú volnú plochu tvoria rôzne postavené haly alebo haly s povoleniami. Volné plochy sa môžu líšit, podla aktuálneho stavu. | The total free area consists of various free built halls or halls with permitts. Available areas may vary, depending on the current status.
Region
BA
Power
4 MW
Water
DN 150
Sewage
DN 150